Loading

Cietušo tiesību divas ēras 0

Autors:Sanita Sīle

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012.gada 25.oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI – „Cietušo direktīva”, ir gana bieži pieminēts dokuments katrā starptautiskā konferencē vai nacionāla mēroga pasākumā, kuru ietvaros kaut vai cita starpā runā par noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un viņu statusu, lomu, nozīmi kriminālprocesā. Ir radies priekšstats par cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības pasākumu divām ērām – pirms un pēc direktīvas ieviešanas uzsākšanas. Lasi

Lasītākais